DPO1492/2000
ID intern unic:  288470
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1492
din  31.05.2000
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de cadre didactice
de la Universitatea de Stat a Artelor
Publicat : 08.06.2000 în Monitorul Oficial Nr. 065
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie, merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei muzicale şi contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii" domnilor:
Pavel RIVILIS   - profesor universitar, membru al Uniunii Compozitorilor şi           Muzicologilor din Moldova
Vladimir ROTARU  - profesor universitar, membru al Uniunii Compozitorilor şi           Muzicologilor din Moldova;
Titlul onorific "Maestru în Artă" domnilor:
Vladimir CIOLAC   - lector superior, membru al Uniunii Compozitorilor şi
     Muzicologilor din Moldova
Dmitri KIŢENKO   - lector superior, membru al Uniunii Compozitorilor şi
   Muzicologilor din Moldova.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                Petru LUCINSCHI
Chişinău, 31 mai 2000.
Nr. 1492-II.