DPO1496/2000
ID intern unic:  288479
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1496
din  01.06.2000
privind conferirea ordinului "Gloria Muncii"
doamnei Maria SCRIPNIC
Publicat : 08.06.2000 în Monitorul Oficial Nr. 065
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată în sistemul comercial şi merite în perfecţionarea deservirii comerciale a populaţiei, doamnei Maria SCRIPNIC, director al Magazinului Universal Central "UNIC" S.A. din Chişinău, i se conferă ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                Petru LUCINSCHI
Chişinău, 1 iunie 2000.
Nr. 1496-II.