DPO1499/2003
ID intern unic:  288486
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1499
din  23.10.2003
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Petru RAILEAN
Publicat : 31.10.2003 în Monitorul Oficial Nr. 221     art Nr : 867
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în domeniul jurisprudenţei, contribuţie substanţială la înfăptuirea justiţiei şi perfecţionarea practicii judiciare şi merite în propagarea cunoştinţelor juridice, domnului Petru RAILEAN, preşedinte al Curţii de Apel Economice, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA             Vladimir VORONIN
Chişinău, 23 octombrie 2003.
Nr. 1499-III.