DPO15/2005
ID intern unic:  288490
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 15
din  20.04.2005
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 29.04.2005 în Monitorul Oficial Nr. 65-66     art Nr : 252
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, următorii:
MOSCALCIUC Galina     - la Judecătoria Buiucani, municipiul Chişinău
SIMCIUC Natalia             - la Judecătoria Buiucani, municipiul Chişinău
VRÎNCEANU Anatolie     - la Judecătoria Bălţi.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                            Vladimir VORONIN

Chişinău, 20 aprilie 2005.
Nr. 15-IV.