DPO1510/2003
ID intern unic:  288518
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1510
din  02.11.2003
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Semion DRAGAN
Publicat : 07.11.2003 în Monitorul Oficial Nr. 223-225     art Nr : 889
În  temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă prodigioasă în organele administraţiei publice şi merite în perfecţionarea legislaţiei, domnului Semion DRAGAN, deputat, membru al Comisiei Parlamentului pentru economie, industrie, buget şi finanţe, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                            Vladimir VORONIN

Chişinău, 2 noiembrie 2003.
Nr. 1510-III.