DPO1517/2000
ID intern unic:  288529
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1517
din  14.06.2000
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 22.06.2000 în Monitorul Oficial Nr. 070
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea culturii fizice şi sportului, contribuţie substanţială la întărirea bazei tehnico-materiale destinate practicării fotbalului şi activitate metodico-organizatorică şi edicativă susţinută, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii" domnilor:
Pavel CIOBANU     - preşedinte al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal  
Grigori KORZUN       - preşedinte al Clubului de Fotbal "Tiligul", Tiraspol;
      Medalia "Meritul Civic" domnilor:
Boris BOGUŞ         - preşedinte al Clubului de Fotbal "Tezabas", Chişinău;
Serghei KORNILOV   - antrenor principal la Şcoala Republicană de Fotbal
      pentru Copii şi Juniori
Vasile TRAGHIRA   - preşedinte al Clubului de Fotbal "Nistru", Otaci, judeţul Edineţ.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA              Petru LUCINSCHI
Chişinău, 14 iunie 2000.
Nr. 1517-II.