DPO1518/2000
ID intern unic:  288531
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1518
din  14.06.2000
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Constantin COZUB
Publicat : 22.06.2000 în Monitorul Oficial Nr. 070
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului statisticii de stat, domnului Constantin COZUB, consultant în Departamentul Analize Statistice şi Sociologice, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA              Petru LUCINSCHI
Chişinău, 14 iunie 2000.
Nr. 1518-II.