DPO1521/2000
ID intern unic:  288539
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1521
din  15.06.2000
privind conferirea medaliei "Mihai Eminescu"
Publicat : 23.06.2000 în Monitorul Oficial Nr. 073
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în opera de renaştere naţională, contribuţie substanţială la propagarea operei eminesciene şi la afirmarea valorilor spirituale naţionale, se conferă medalia "Mihai Eminescu" următorilor:
ADIASEVICI-    - profesor la Liceul "T.Maiorescu"
GARMANDIR Olga     din Chişinău
APOSTOL Veniamin     - şef de catedră la Universitatea de Stat a Artelor
ATANASOV Ecaterina   - profesor la Liceul Teoretic "M. Eminescu"
    din Sîngerei, judeţul Bălţi
BAGHICI Tamara     - director al Bibliotecii Ştiinţifice Republicane de Medicină
BARLADEAN Natalia   - profesor la Liceul Teoretic "G. Gaidarji" din Comrat
BÎGU Claudia     - bibliograf la Camera Naţională a Cărţii
BÎRLAD Olga     - consultant la Ministerul Culturii
BIEŞU Maria     - preşedinte al Uniunii Muzicienilor
BOLOCAN Viorica     - profesor la Liceul "M. Eliade" din Chişinău
BOSTAN Gheorghe     - profesor la Universitatea de Stat   din Cernăuţi, Ucraina
BUNESCU Teodora     - profesor la Gimnaziul din Băhrineşti, judeţul Soroca
BURCĂ Eugenia     - director adjunct al Liceului Teoretic
    din Călăraşi, judeţul Ungheni
BUSUIOC Nicolae     - director al Bibliotecii Judeţene "Gh. Asachi"
    din Iaşi, Romania, scriitor
CARAUŞ Galina     - director adjunct al Liceului "Dante Alighieri"
    din Chişinău
CATANOI Maria     - şef al Inspectoratului Raional de Cultură Reni,
    regiunea Odesa, Ucraina
CATRANGIU Elena     - director al Liceului "B. P. Hasdeu" din Chişinău
CHILDESCU Emil     - pictor
CHITOROAGĂ Valentina   - director interimar al Camerei Naţionale a Cărţii
CIOBANU Lidia     - profesor la Liceul "M. Eminescu" din Ungheni
CIOBANU Nadejda     - profesor la Liceul Teoretic "M. Eminescu"
    din Făleşti, judeţul Bălţi
CIOBANU Tamara     - profesor la Şcoala Medie din Hirişeni, judeţul Orhei
COJOCARU Lidia     - profesor la Şcoala Medie nr. 2
    din Drochia, judeţul Soroca
CORLĂTEANU Nicolae   - academician
COTELEA Galina     - profesor la Gimnaziul nr. 6 din Orhei
COVALDJI Chiril     - scriitor
CURDOV Nicolae     - membru al Societăţii Numismatice din Romania
CUROGLO Stepan     - scriitor
DAVID Aurel     - pictor (post-mortem)
DOGA Eugen     - compozitor
FIODORUC Tatiana     - şef de serviciu la Biblioteca "B. P. Hasdeu" din Chişinău
GORILĂ Tamara     - profesor la Liceul Teoretic "Ştefan cel Mare"
    din Rezina, judeţul Orhei
GRECU Eugenia     - profesor la Gimnaziul din Cucuruzenii de Sus,
    judeţul Orhei
GROSU Ala     - profesor la Şcoala Medie nr. 7 din Soroca
LEAHU Raisa     - profesor la Liceul "B. P. Hasdeu" din Drochia,
    judeţul Soroca
LISNIC Lilia     - şef de serviciu la Biblioteca Naţională
MARIN Eugenia     - director adjunct al Liceului "Gh. Asachi" din Chişinău
MATVEEV Alexandru   - regizor de cinema
MÎNDÎCANU Valentin   - scriitor
MELNICIUC Cecilia     - director adjunct de departament la Compania de Stat
    "Teleradio-Moldova"
MIHAIL Viorel     - redactor-şef al Revistei "Săptămîna", scriitor
MIHAILOVSCHI Ada     - specialist principal la Direcţia Generală Judeţeană
    Învăţămînt, Tineret şi Sport Ungheni
MOISA Eugenia     - bibliotecar la biblioteca din Valea Mare, judeţul Ungheni
MOVILĂ Nina     - profesor la Liceul Teoretic din Leova, judeţul Lăpuşna
MURZAC Zinaida     - profesor la Liceul "A. Russo" din Chişinău
MUSTEA Gheorghe     - rector al Universităţii de Stat a Artelor, compozitor
NASU Maria     - profesor la Liceul "A. Mateevici" din Şoldăneşti, judeţul Orhei
NICOARĂ Maria     - profesor la Liceul Teoretic din Lăpuşna
NOVIŢCHI Claudia     - profesor la Şcoala Medie "M. Eminescu" din Cimişlia,
    metodist la Centrul metodic al Direcţiei Generale Judeţene
    Învăţămînt, Tineret şi Sport Lăpuşna
ODAINIC Semion     - pictor
ONCIU Parascovia     - director al Bibliotecii "Transilvania" din Chişinău
OPAIŢ Arcadie     - preşedinte al Societăţii de Cultură "M. Eminescu"
    din Cernăuţi, Ucraina, scriitor
OVCINICOV Eugenia   - profesor la Liceul Teoretic din Ceadîr-Lunga
PETCU Larisa     - director al Bibliotecii Publice din Ialoveni
PINTEAC Zinaida     - profesor la Şcoala Medie din Staroselie,
    raionul Sărata, regiunea Odesa, Ucraina
PLOTNIC Maria     - profesor la Şcoala Medie Rusă nr. 1 din Sîngerei, judeţul Bălţi
PLUGARU Zinaida     - profesor la Şcoala Medie nr. 3 din Hînceşti, judeţul Lăpuşna
POIATĂ Mihai     - scenarist, regizor de cinema
POPA Nicolae     - redactor-şef al Revistei "Basarabia", scriitor
POPOVICI Constantin   - academician
RĂILEANU Nicolae     - pictor-fotograf la Centrul Naţional de Studii Literare
    şi Muzeografie "M. Kogălniceanu"
ROMANCIUC Vasile     - poet
ROŞCA Ion     - specialist principal-metodist la Direcţia Generală
    Judeţeană Învăţămînt, Tineret şi Sport Bălţi
RUSNAC Nadejda     - profesor la Şcoala Medie din Todireşti, judeţul Ungheni
RUSU Maria     - profesor la Şcoala Medie din Boldureşti, judeţul Ungheni
RUSU Rodica     - profesor la Liceul "B. P. Hasdeu" din Bălţi
RUSU Valeriu     - director de departament la Universitatea
    din Aix-en-Provence, Franţa
SADOVNIC Iurie     - solist vocalist la Filarmonica Naţională
SAUCA Elena     - profesor la Liceul "C. Stere" din Soroca
SIMION Eugen     - preşedinte al Academiei Rom"ne, scriitor
SITARU Lidia     - director al Bibliotecii Judeţene din Orhei
SÎRBU Andrei     - pictor (post-mortem)
SOLTAN Petru     - academician
STATE Livia     - profesor la Liceul "M. Eminescu" din Chişinău
STAHI Galina     - profesor la Liceul "A. S. Puşkin" din Chişinău
SUCEVEANU Arcadie   - scriitor
TARABAN Maria     - director al Bibliotecii Publice din Ocniţa
TĂNASE Constantin     - director al Grupului de Presă "FLUX"
TĂNASE Vera     - profesor la Şcoala Medie nr. 3 din Hînceşti
TĂZLĂUANU-
GHERMAN Valentina   - redactor-şef al Revistei "Sud-Est"
TELEUCĂ Victor     - poet
TIRON Emilia     - profesor la Liceul Teoretic din Glodeni, judeţul Bălţi
VARTIC Andrei     - director al Teatrului "A. Ma-teevici", regizor
VIERU Igor     - pictor (post-mortem)
VRABIE Gheorghe     - pictor
VRABIE Natalia     - director al Bibliotecii Publice Orăşeneşti din Făleşti.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 15 iunie 2000.
Nr. 1521-II.