DPO1522/2000
ID intern unic:  288541
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1522
din  16.06.2000
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători medicali  
Publicat : 29.06.2000 în Monitorul Oficial Nr. 075
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul ocrotirii sănătăţii, merite deosebite în perfecţionarea procesului curativo-profilactic şi profesionalism înalt, se conferă
Ordinul "Gloria Muncii" următorilor:
CORLĂTEANU Mihai  - profesor universitar la Universitatea de Stat de Medicină
        şi Farmacie   "Nicolae Testemiţanu"
DODU Gheorghe   - medic-şef al Sanatoriului-Profilactoriu "Constructorul"
FRUNZE Dumitru   - şef de secţie la Policlinica Stomatologică Republicană
ZOTA Eremia     - şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină
        şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu";
Medalia "Meritul Civic" următorilor:
BRENIŞTER Serafima  - asistentă medicală la Spitalul Republican al Asociaţiei
        Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare
CÎVÎRJIC Liubov   - moaşă la Spitalul Sectorial Ceadîr-Lunga
CROITORU Nina   - asistentă medicală la Policlinica Asociaţiei Curativ-Sanatoriale
        şi de Recuperare  
DAMAŞCANU Ivan   - medic la Spitalul Sectorial Ceadîr-Lunga
GLAVAN Nicolae   - şef de secţie la Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă, Chişinău
HAREA Constantin   - medic-şef al Serviciului Medico-Sanitar al Uniunii Asociaţiilor
        de Consum din Republica Moldova
MAZUR Tatiana   - asistentă medicală la Institutul de Ftiziopneumologie
POCEAPSCHI Ana   - consultant la Centrul de Medicină al Aviaţiei Civile
PUIU Victor     - medic-şef al Asociaţiei Medicale Teritoriale
        a sectorului Botanica, Chişinău
ŢURCAN Anatol   - şef de secţie la Institutul Oncologic
VANGHELI Lucia   - şef de laborator la Institutul de Ftiziopneumologie;
Titlul onorific "Om Emerit" următorilor:
CHIMPIŢCHI Raisa   - medic-şef adjunct al Asociaţiei Medicale Teritoriale
        a sectorului Buiucani, Chişinău
GHEORGHIŢA Ştefan - vicedirector al Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic
        de Medicină Preventivă
HURMUZACHE Viorel - şef de secţie la Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă, Chişinău
ISTRATII Silvia   - şef de secţie la Spitalul Republican al Asociaţiei
        Curativ-Sanatoriale şi de     Recuperare  
MUNTEANU Nina   - medic-şef adjunct al Spitalului Clinic Municipal
        "Sfînta Treime", Chişinău
TARAN Efim     - şef de secţie la Spitalul Clinic Republican
        pentru Copii "Emilian Coţaga".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA              Petru LUCINSCHI
Chişinău, 16 iunie 2000.
Nr. 1522-II.