DPO1523/2000
ID intern unic:  288543
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1523
din  16.06.2000
privind conferirea de distincţii de stat domnilor Sergiu CHIRCĂ,
Petru GAUGAŞ şi Dumitru BALTAGA
Publicat : 29.06.2000 în Monitorul Oficial Nr. 075
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea învăţămîntulu universitar, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Sergiu CHIRCĂ - prim prorector al Academiei de Studii Economice din Moldova  
domnului Petru GAUGAŞ - prim-prorector al Universităţii de Stat din Moldova;  
Medalia "Meritul Civic"
domnului Dumitru BALTAGA - şef de secţie la Academia de Poliţie "Ştefan cel Mare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA              Petru LUCINSCHI
Chişinău, 16 iunie 2000.
Nr. 1523-II.