DPO1525/2003
ID intern unic:  288548
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1525
din  17.11.2003
privind conferirea de distincţii de stat doamnei Taisia ANICHIEVA şi domnului Victor JUC
Publicat : 21.11.2003 în Monitorul Oficial Nr. 229     art Nr : 933
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă prodigioasă în domeniul învăţămîntului, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-organizatorică intensă, se conferă:
      Ordinul "Gloria Muncii"    
doamnei Taisia ANICHIEVA - director al Liceului "Nikolai Gogol", municipiul Chişinău
Medalia "Meritul Civic"
domnului Victor JUC     - director adjunct al Şcolii profesionale Polivalente
          nr. 3, municipiul Chişinău.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA             Vladimir VORONIN
Chişinău, 17 noiembrie 2003.
Nr. 1525-III.