DPO1528/2000
ID intern unic:  288553
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1528
din  19.06.2000
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 22.06.2000 în Monitorul Oficial Nr. 070
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă următorii:
ANTONOV Mihai
ARHILIUC Ion
ARNAUT Victor
BOICO Victor
BUSUIOC Ion
CAITAZ Svetlana
CHIRTOAGĂ Nicolae
CHISELIOVA Natalia
CIMPOI Iulia
CIUGUREANU Mihail
CLIM Eugeniu
CORCENCO Aliona
COROCHI Nichifor
COTEA Ion
COŢAGA  Ludmila
CURCA Ludmila
CUZNEŢOV Victor
DANILIŞIN Lucia
DIACONU Iurie
DOGA Dumitru
DOLGHIERI Mihai
GAGIU Ion
GAVRILIŢA Mihai
GHERVAS Maria
GOLOGAN Tudor
GORDILA Nicolae
GORELCO Nicolai
GROSU Iulia
IAPĂRĂ Zahar
IOVU Gheorghe
ISTRATI Andrei
LAZARI Sergiu
LUNGU Grigore
MANOLE Domnica
MARCHITAN Gheorghe
MAZUR Nadejda
MÎNĂSCURTĂ Vasile
MOLDOVAN Iurie
MORUIANU Ion
NEGURIŢA Andrei
PAHOPOL Anatol
PANOV Ana
PANOV Dionis
PATERĂU Valeriu
PLEŞCA Ion
PRUTEANU Liuba
RAROPU Ion
SANDU Ion
SCOARŢĂ Iacob
STĂNILĂ Constantin
STIHI Vasile
TIGHINEANU Victor
TIMOŞENCO Valentina
TODIRAŞCU Alexandru
TROIANOVSCHI Tatiana
TUHARI Anatolie
TVERDOHLEB Elena
URÎTU Constantin
URSACHE Petru
VITION Dionisie
ZAMLINSCHI Veaceslav.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA              Petru LUCINSCHI
Chişinău,  19 iunie 2000.
Nr. 1528-II.