DPO1532/2003
ID intern unic:  288564
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1532
din  19.11.2003
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Oleg OJOG
Publicat : 24.11.2003 în Monitorul Oficial Nr. 234     art Nr : 940
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la pregătirea unor sportivi de performanţă, succese remarcabile obţinute în cadrul unor competiţii internaţionale şi activitate metodico-organizatorică prodigioasă, domnului Oleg OJOG, director al Şcolii Specializate pentru Copii şi Tineret a Rezevelor Olimpice "Delfin" de Polo pe Apă, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA            Vladimir VORONIN
Chişinău, 19 noiembrie 2003.
Nr. 1532-III.