DPO1533/2003
ID intern unic:  288566
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1533
din  19.11.2003
privind numirea domnului Andrei NEGUŢA
în funţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
al Republicii Moldova în Republica Franceză
Publicat : 24.11.2003 în Monitorul Oficial Nr. 234     art Nr : 941
În temeiul art. 86 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 10 alin. (2) din Legea cu privire la serviciul diplomatic,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Domnul Andrei NEGUŢA se numeşte în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Franceză.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA            Vladimir VORONIN
În temeiul art. 94 alin. (2) din
Constituţia Republicii Moldova,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU                  Vasule TARLEV
Chişinău, 19 noiembrie 2003.
Nr. 1533-III.