DPO1534/2003
ID intern unic:  288568
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1534
din  19.11.2003
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători din complexul agroindustrial
Publicat : 24.11.2003 în Monitorul Oficial Nr. 234     art Nr : 942
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în complexul agroindustrial, merite în sporirea eficienţei producţiei agricole şi contribuţie substanţială la dezvoltarea infrastructurii social-economice, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Gheorghe MIRON - preşedinte al Cooperativei Agricole de                       Producţie "Cămencenii", raionul Orhei;
Medalia "Meritul Civic"
doamnei Anna GARCIU   - conducător de brigadă la Întreprinderea Mixtă                     Moldo-Irlandeză "Tomai-Vinex", UTA Găgăuzia
domnului Harlampie LAZĂR - preşedinte al Cooperativei Agricole de                       Producţie "Paşc-Mlad", raionul Hînceşti.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA            Vladimir VORONIN
Chişinău, 19 noiembrie 2003.
Nr. 1534-III.