DPO1535/2000
ID intern unic:  288569
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1535
din  27.06.2000
privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnului Wiktor ROSS
Publicat : 04.07.2000 în Monitorul Oficial Nr. 77     art Nr : 584
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre Republica Polonă şi Republica Moldova, domnului Wiktor ROSS, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Polone în Republica Moldova, i se conferă medalia "Meritul Civic".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                       Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 27 iunie 2000.
    Nr. 1535-II.