DPO1537/2003
ID intern unic:  288574
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1537
din  20.11.2003
privind comferirea de distincţii de stat
Publicat : 24.11.2003 în Monitorul Oficial Nr. 234     art Nr : 944
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor în asigurarea preluării şi exercitării  cu succes de către Republica Moldova a Preşedinţiei Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei şi pentru contribuţie substanţială la promovarea unei imagini favorabile ţării noastre în lume, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Nicolae DUDĂU     - ministru al afacerilor externe
domnului Pantelei TÎLTU     - director al Cancelariei de Stat;
"Ordinul de Onoare"
domnului Alexei TULBURE     - Reprezentant Permanent al Republicii Moldova
    pe lîngă Consiliul Europei;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Veaceslav DOBÎNDĂ     - şef al secţiei Consiliului Europei
a Ministerului Afacerilor Externe
domnului Veaceslav MADAN     - ministru al culturii
domnului Vitalie SLONOVSCHI   - viceministru al afacerilor externe, secretar al Comisiei
  naţionale pentru pregătirea în vederea preluării şi exercitării
de către Republica Moldova a Preşedintelui Comitetului
de Miniştri al Consiliului Europei.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Vladimir VORONIN
Chişinău, 20 noiembrie 2003
Nr. 1537-III.