DPO1540/2000
ID intern unic:  288581
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1540
din  27.06.2000
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 04.07.2000 în Monitorul Oficial Nr. 77     art Nr : 585
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova, al art. 7 alin. (1) şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, următorii:
BELOUS Vadim   - la Judecătoria de sector Soroca;
COSTIN Serghei   - la Judecătoria municipiului Bender.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 27 iunie 2000.
    Nr. 1540-II.