DPO1559/2000
ID intern unic:  288617
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1559
din  12.07.2000
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Ştefan ZGHIBARŢÎ
Publicat : 21.07.2000 în Monitorul Oficial Nr. 84-87     art Nr : 657
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în domeniul jurisprudenţei, contribuţie substanţială la înfăptuirea justiţiei, promovarea reformei judiciare şi de drept şi profesionalism înalt, domnului Ştefan ZGHIBARŢÎ, şef al Biroului Asociat de Avocaţi "Corect", Chişinău, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                        Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 12 iulie 2000.
    Nr. 1559-II.