DPO1567/2000
ID intern unic:  288636
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1567
din  22.07.2000
privind conferirea "Ordinului Republicii" doamnei Ludmila SCALNÎI
Publicat : 03.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 094
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de prietenie dintre poporul Republicii Moldova şi popoarele altor state, participare activă la mişcarea de femei şi la viaţa socială a ţării, doamnei Ludmila SCALNÎI, preşedinte al Asociaţiei de Relaţii cu Ţările Lumii "Dacia", preşedinte al Asociaţiei Femeilor din Republica Moldova, i se conferă "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 22 iulie 2000.
Nr. 1567-II.