DPO1567/2003
ID intern unic:  288637
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1567
din  11.12.2003
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Vasile STRÎMBEANU
Publicat : 19.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 248     art Nr : 1018
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Vasile STRÎMBEANU, primar al satului Limbenii Vechi, raionul Glodeni, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA            Vladimir VORONIN
Chişinău, 11 decembrie 2003.
Nr. 1567-III.