DPO1569/2003
ID intern unic:  288641
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1569
din  11.12.2003
privind conferirea de distincţii de stat
domnilor Boris MIHALACHE şi Boris PUŞCARIOV
Publicat : 19.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 248     art Nr : 1019
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru succese în activitatea editorială şi poligrafică, contribuţie la implementarea metodelor avansate de organizare a muncii şi merite în diversificarea sortimentelor şi îmbunătăţirea calităţii producţiei Întreprinderii de Stat Editura "Universul", se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Boris MIHALACHE     - director adjunct;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Boris PUŞCARIOV     - electrician.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 11 decembrie 2003.
Nr. 1569-III.