DPO1575/2000
ID intern unic:  288654
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1575
din  27.07.2000
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului
Mihail ŞABARCIN
Publicat : 10.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 098     Promulgat : 27.07.2000
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea industriei vinicole, contribuţie substanţială la reînzestrarea tehnică a întreprinderii, la extinderea asortimentului şi la îmbunătăţirea calităţii articolelor fabricate, domnului Mihail ŞABARCIN, director al Combinatului de Vinuri şi Coniacuri din Bălţi, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 27 iulie 2000.
Nr. 1575-II.