DPO1582/2000
ID intern unic:  288671
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1582
din  27.07.2000
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 03.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 094
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova, al art. 7 alin. (1) şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, următorii:
BARGAN Stela   - la Judecătoria de sector Făleşti
BOBU Galina   - la Judecătoria de sector Soroca
BONDARENCO Natalia   - la Judecătoria de sector Cahul
DANDARA Ion   - la Judecătoria de sector Sîngerei
GHEDREUŢAN Valeriu   - la Judecătoria de sector Drochia
GONCEARUC Ion   - la Judecătoria de sector Floreşti
GONŢA Fiodor   - la Judecătoria de sector Anenii Noi
GUZUN Iurie   - la Judecătoria de sector Briceni
LAZARI Veaceslav   - la Judecătoria de sector Străşeni
RBU Iurie   - la Judecătoria de sector Căuşeni.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                Petru LUCINSCHI
Chişinău, 27 iulie 2000.
Nr. 1582-II.