DPO1583/2000
ID intern unic:  288673
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1583
din  27.07.2000
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 03.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 094     Promulgat : 27.07.2000
În temeiul art. 116 alin. (2)  din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea privind statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă următorii:
ARNAUT Fiodor
CARAIANI Mihail
CEORNEA Valeriu
CIUNTU Valeriu
FLOREA Ala
G~SCĂ Valeriu
MICLAUŞ Galina
NEMŢAN Isidor
ŞCOLNIC Oleg
TRACIUC Nina.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 27 iulie 2000.
Nr. 1583-II.