DPO1585/2000
ID intern unic:  288676
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1585
din  28.07.2000
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Valerian CRISTEA
Publicat : 03.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 094
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în organele sindicale, activitate legislativă prodigioasă şi participare activă la viaţa socială a ţării, domnului Valerian CRISTEA, preşedinte al Comisiei pentru protecţie socială, sănătate şi familie a Parlamentului, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 28 iulie 2000.
Nr. 1585-II.