DPO1587/2003
ID intern unic:  288681
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1587
din  17.12.2003
privind numirea doamnei Natalia CHIRCU în funcţia de judecător la Judecătoria Bălţi
Publicat : 25.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 254     art Nr : 1055
În temeiul art. 116 alin. (2) şi (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20
alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Doamna Natalia CHIRCU se numeşte, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Bălţi.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA            Vladimir VORONIN
Chişinău, 17 decembrie 2003.
Nr. 1587-III.