DPO1589/2003
ID intern unic:  288685
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1589
din  17.12.2003
privind conferirea de distincţii de stat
unui grup de colaboratori ai organelor afacerilor interne
Publicat : 25.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 254     art Nr : 1057
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru serviciu ireproşabil în organele afacerilor interne, contribuţie substanţială la combaterea criminalităţii şi la asigurarea legalităţii şi ordinii de drept, se conferă:
Ordinul "Ştefan cel Mare"
regretatului Vitalie PÎNZARU   - locotenent-colonel de poliţie;
Medalia "Meritul Militar" domnilor:
Nicolae DOMNIŞOR     - plutonier de poliţie
Alexandru DONCILĂ     - maior de poliţie
Anatolie FARÎMA       - plutonier major de poliţie
Vasile FRUNZE       - maior de poliţie
Vladimir GARCEV       - colonel de poliţie;
        Medalia "Meritul Civic"  
  
domnului Valeriu OBADĂ     - colonel al serviciului intern.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA            Vladimir VORONIN
Chişinău, 17 decembrie 2003.
Nr. 1589-III.