DPO1606/2000
ID intern unic:  288726
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1606
din  14.08.2000
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători din construcţii
Publicat : 24.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 106
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea industriei materialelor de construcţie, participare activă la edificarea obiectelor de menire productivă şi social-culturală şi contribuţie substanţială la sporirea eficienţei lucrărilor de construcţie şi montaj, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii" următorilor:
BUZIKEVICI Kazimir     - preşedinte al Consiliului de conducere al Întreprinderii
    Mixte Moldo-Germane "CMC-KNAUF" S.A., Bălţi
CARAUŞ Nicolae     - director general al Firmei "Magic V.S." SRL, Chişinău
TULUM Ştefan     - director general al Societăţii pe Acţiuni "Inconarm", Chişinău;
Medalia "Meritul Civic", următorilor:
CEAPĂ Grigore     - inginer responsabil tehnic la Societatea pe
    Acţiuni "Cepro-serving", Chişinău
CIOBANU Vasile     - diriginte de lucrări la Direcţia de construcţii
    nr. 9 a Societăţii pe Acţiuni "Consind-Prim", Chişinău
CUŢCHI Ion     - director al Filialei de Producţie şi Completare
    Tehnologică a Societăţii pe Acţiuni "Monolit", Chişinău
FUX Leonid     - director al Carierei de Prundiş şi Nisip din Cernăuţi, Ucraina
NISENBOIM Oleg     - director tehnic al Societăţii pe Acţiuni "Ceproserving", Chişinău
STATNIC Ion     - şef de sector la Întreprinderea Mixtă Moldo-Germană
    "CMC-KNAUF" S.A., Bălţi
TITEI Ion     - inginer constructor la Firma "Magic V.S." SRL, Chişinău
URSU Luca     - şef de sector la Filiala "Dis-mecon-7" a Societăţii
    pe Acţiuni "Lusmecon", Chişinău;
Titlul onorific "Om Emerit" următorilor:
BOGDAN Tudor     - mecanic de autogreder la Filiala "Terra DAC-26"
    a Societăţii pe Acţiuni "Lusmecon", Chişinău
BRÎNZĂ Victor     - tencuitor la Filiala nr. 52 a Societăţii
    pe Acţiuni "Monolit", Chişinău
CHIRILOV Ion     - director adjunct al Centrului de Instruire "Inmacom-Didactic"
GROZA Alexandru     - electromontor la Întreprinderea Mixtă Moldo-Germană
    "CMC-KNAUF" S.A., Bălţi
UNGUREANU Gheorghe   - zidar la Filiala nr. 1 a Societăţii pe Acţiuni "Monolit", Chişinău
VISOŢCHI Gheorghe     - director general al Institutului Naţional de Cercetări
    şi Proiectări în Domeniul Amenajării Teritoriului, Urbanismului
    şi Arhitecturii "Urbanproiect"
ZAIŢEV Viktor     - director al Societăţii pe Acţiuni "Cariera Cobusca",
    judeţul Tighina.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                Petru LUCINSCHI
Chişinău, 14 august 2000.
Nr. 1606-II.