DPO1608/2000
ID intern unic:  288730
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1608
din  15.08.2000
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 24.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 106
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată în instituţiile financiar-bancare şi de asigurări şi contribuţie substanţială la consolidarea disciplinei financiare, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului DUCA Procopie     - şef adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat;
Medalia "Meritul Civic"
doamnei Galina CIUGUNOVA   - şef al Camerei de Stat pentru Supravegherea
      Marcării a Vistieriei de Stat
doamnei Liuba ISTRATII     - prim-adjunct al şefului Inspectoratului Fiscal de Stat
      al municipiului Chişinău
doamnei Galina NOFIT     - director al Filialei Hînceşti a Băncii Comerciale
      "Moldova-Agroindbank" SA
domnului Mihail POSTU     - şef al Inspectoratului Fiscal de Stat al judeţului Ungheni
domnului Nicolae RACU     - director al Filialei Bălţi a Companiei Internaţionale
      de Asigurări "QBE ASITO" SA
domnului Andrei SANDU     - director de departament la Compania Internaţională
      de Asigurări "QBE ASITO" SA;
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului Grigore COŞNEAN  - şef de direcţie la Garda Financiară a Inspectoratului
      Fiscal Principal de Stat
doamnei
Parascovia GANDRABURA   - contabil-şef la Regia Transport Electric Chişinău.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                    Petru LUCINSCHI
Chişinău, 15 august 2000.
Nr. 1608-II.