DPO1623/2000
ID intern unic:  288765
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1623
din  25.08.2000
privind conferirea medaliei  "Mihai Eminescu"
Publicat : 05.09.2000 în Monitorul Oficial Nr. 115
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în opera de renaştere naţională, contribuţie substanţială la propagarea operei eminesciene şi la afirmarea valorilor spirituale naţionale, se conferă medalia "Mihai Eminescu" următorilor:
CIMPOI Mihai   - preşedinte al Uniunii Scriitorilor
CHIRILCIUC Nicolae   - preşedinte al Consiliului Judeţean Bălţi
CIOCANU Ion   - critic literar
ESINENCU Nicolae   - scriitor
HAD~RCĂ Ion   - scriitor
RĂU Alexei   - director al Bibliotecii Naţionale
TELEŞCU Ilie   - director de departament la Compania de Stat "Teleradio-Moldova"
VIDRAŞCU Anatol   - director general al Grupului Editorial "Litera" A.V.N.
VODĂ Gheorghe   - membru al Uniunii Cineaştilor.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                              Petru LUCINSCHI
Chişinău, 25 august 2000.
Nr. 1623-II.