DPO1626/2000
ID intern unic:  288771
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1626
din  30.08.2000
privind conferirea "Ordinului Republicii" domnului
Alexandru LOZANCIUC
Publicat : 05.09.2000 în Monitorul Oficial Nr. 115
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate de creaţie îndelungată şi rodnică, merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei muzicale şi înaltă măiestrie artistică, domnului Alexandru LOZANCIUC, Artist Emerit, i se conferă "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                              Petru LUCINSCHI
Chişinău, 30 august 2000.
Nr. 1626-II.