DPO1627/2000
ID intern unic:  288773
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1627
din  30.08.2000
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de militari
ai Armatei Naţionale
Publicat : 05.09.2000 în Monitorul Oficial Nr. 115
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru serviciu militar ireproşabil, bărbăţia, curajul şi spiritul de sacrificu manifestate la executarea lucrărilor de deminare şi de nimicire a obiectelor explozive depistate pe teritoriul republicii, se conferă:
Ordinul "Ştefan cel Mare"
domnului Vladimir MUNTEAN   - colonel;
Medalia "Pentru Vitejie"
domnului Ion BÎLEA       - plutonier;
domnului Ion MOROZAN     - sergent inferior;
domnului
Nicolae ULINICI      - locotenent major.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 30 august 2000.
Nr. 1627-II.