DPO1628/2000
ID intern unic:  288775
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1628
din  30.08.2000
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători
de la Centrul Republican de Recuperare a Sănătăţii Invalizilor
şi Pensionarilor "Speranţa"
Publicat : 05.09.2000 în Monitorul Oficial Nr. 115
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie substanţială la perfecţionarea procesului curativ-profilactic şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Victor ZĂNOAGĂ   - medic-şef;
Medalia "Meritul Civic"
doamnei Vera LAPA       - şef de secţie;
Titlul onorific "Om Emerit"
doamnei Liubov PETROVA  - medic-şef adjunct.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                Petru LUCINSCHI
Chişinău, 30 august 2000.
Nr. 1628-II.