DPO1630/2000
ID intern unic:  288782
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1630
din  30.08.2000
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de colaboratori
ai Academiei de Poliţie "Ştefan cel Mare"
Publicat : 05.09.2000 în Monitorul Oficial Nr. 115
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în pregătirea specialiştilor de înaltă calificare pentru organele afacerilor interne, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Vasili STOLEAROV   - şef de facultate;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Mihai BÎRGĂU     - şef de secţie;
doamnei Irina TIRON       - lector-metodist superior.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 30 august 2000.
Nr. 1630-II.