DPO1643/2000
ID intern unic:  288811
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1643
din  04.09.2000
privind conferirea de distincţii de stat
domnilor Grigore ZAHARIA şi Gheorghe CĂRĂRUŞ
Publicat : 14.09.2000 în Monitorul Oficial Nr. 116
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în organele administraţiei publice şi contribuţie substanţială la dezvoltarea economică şi social-culturală a localităţilor, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului     - vicepreşedinte al Consiliului
Grigore ZAHARIA   Judeţean Orhei;
Medalia "Meritul Civic"
domnului     - vicepreşedinte al Consiliului
Gheorghe CĂRĂRUŞ   Judeţean Edineţ.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                              Petru LUCINSCHI
Chişinău, 4 septembrie 2000.
Nr. 1643-II.