DPO1645/2000
ID intern unic:  288814
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1645
din  05.09.2000
privind numirea domnului Ion RĂILEANU în funcţia de ministru
al mediului şi amenajării teritoriului
Publicat : 14.09.2000 în Monitorul Oficial Nr. 116
În temeiul art. 98 alin. (6) din Constituţia Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Domnul Ion RĂILEANU se numeşte în funcţia de ministru al mediului şi amenajării teritoriului.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                              Petru LUCINSCHI
Chişinău, 5 septembrie 2000.
Nr. 1645-II.