DPO1646/2004
ID intern unic:  288817
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1646
din  22.01.2004
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 30.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 019     art Nr : 126
În temeiul art. 116 alin. (2) şi (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc, prin transfer, în funcţia de judecător următorii:
CRAIU Nicolae     - la Curtea de Apel Economică
PRUTEANU Victor   - la Curtea de Apel Chişinău
VAVRIN Galina     - la Curtea de Apel Cahul.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA            Vladimir VORONIN
Chişinău, 22 ianuarie 2004.
Nr. 1646-III.