DPO1651/2004
ID intern unic:  288829
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1651
din  23.01.2004
privind conferirea "Ordinului de Onoare"
domnului Valeri GAREV
Publicat : 06.02.2004 în Monitorul Oficial Nr. 022     art Nr : 140
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Valeri GAREV, consilier în Consiliul Municipal Chişinău, i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 23 ianuarie 2004.
Nr. 1651-III.