DPO1654/2000
ID intern unic:  288834
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1654
din  15.09.2000
privind conferirea de distincţii de stat    
Publicat : 21.09.2000 în Monitorul Oficial Nr. 119
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie, merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei teatrale şi înaltă măiestrie artistică, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei Eleonora CONSTANTINOV  - regizor la Teatrul Naţional de Operă şi Balet
domnului Nicolae DOHOTARU       - director artistic al Teatrului Naţional
      de Operă şi Balet;
Titlul onorific "Maestru în Artă"
doamnei Oksana KOBZEVA       - solistă la Teatrul Naţional de Operă şi Balet.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 15 septembrie 2000.
Nr. 1654-II.