DPO1657/2004
ID intern unic:  288841
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1657
din  29.01.2004
privind conferirea de distincţii de stat domnilor Vasile DIDUŞENCO şi Boris POIATĂ
Publicat : 06.02.2004 în Monitorul Oficial Nr. 022     art Nr : 143
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în organele procuraturii, merite în asigurarea executării legilor şi contribuţie la apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Vasile DIDUŞENCO     - procuror al municipiului Bender;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Boris POIATĂ       - procuror al raionului Anenii Noi.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA            Vladimir VORONIN
Chişinău, 29 ianuarie 2004.
Nr. 1657-III.