DPO1659/2000
ID intern unic:  288844
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1659
din  21.09.2000
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de lucrători de la Institutul de Cercetări pentru Pomicultură
Publicat : 28.09.2000 în Monitorul Oficial Nr. 121     Promulgat : 21.09.2000
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate ştiinţifică rodnică în domeniul pomiculturii, implementarea realizărilor ştiinţei în producţie şi contribuţie  la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei Maria BALAN   - laborant
domnului Ilie DONICĂ   - director general adjunct;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Arcadie COROID - colaborator ştiinţific coordonator
domnului Vasile MLADINOI  - şef de laborator
doamnei Maria PÎNTEA   - cercetător ştiinţific;
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului Vasile BABUC   - consultant ştiinţific.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                Petru LUCINSCHI
Chişinău, 21 septembrie 2000.
Nr. 1659-II.