DPO166/1995
ID intern unic:  288848
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 166
din  01.06.1995
privind instituirea Zilei lucrătorului bancar
Publicat : 26.06.1995 în Monitorul Oficial Nr. 034
Avînd în vedere  rolul  şi importanţa sistemului bancar  în  economia naţională,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Art. 1. - Se  instituie  sărbătoarea profesională a lucrătorilor  din domeniul bancar - Ziua lucrătorului bancar, care se va consemna anual la 4 iunie, data fondării Băncii Naţionale a Moldovei.
Art. 2.- Prezentul Decret intră în vigoare la data semnării.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                       Mircea SNEGUR
Chişinău, 1 iunie 1995.
Nr. 166.