DPO1662/2000
ID intern unic:  288854
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1662
din  26.09.2000
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului
Oleg MOLDOVAN
Publicat : 05.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 124     Promulgat : 26.09.2000
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru performanţa obţinută la ediţia a XXVII-a a Jocurilor Olimpice de Vară de la Sydney şi contribuţie substanţială la dezvoltarea şi propagarea culturii fizice şi sportului, domnului Oleg MOLDOVAN, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice la proba tragere la ţintă, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 26 septembrie 2000.
Nr. 1662-II.