DPO1663/2000
ID intern unic:  288856
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1663
din  26.09.2000
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului
Vladimir BURLACU şi doamnei Alexandra TETIU
Publicat : 05.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 124     Promulgat : 26.09.2000
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul ocrotirii sănătăţii, merite deosebite în perfecţionarea procesului curativo-profilactic şi profesionalism înalt, se conferă Ordinul "Gloria Muncii":
domnului
Vladimir BURLACU   - director adjunct al Direcţiei sănătate a judeţului Orhei
doamnei
Alexandra TETIU   - asistentă medicală superioară la Centrul Medicilor de Familie Edineţ.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                Petru LUCINSCHI
Chişinău, 26 septembrie 2000.
Nr. 1663-II.