DPO1664/2000
ID intern unic:  288858
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1664
din  27.09.2000
privind conferirea de distincţii de stat unor cadre didactice universitare
Publicat : 05.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 124
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în domeniul învăţămîntului universitar, activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă şi contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, se conferă:
"Ordinul Republicii"
domnului   - rector al Academiei de Studii
Eugeniu HRIŞCEV   Economice din Moldova;
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului   - rector al Universităţii Pedagogice
Nicolae ANDRONATI de Stat "Ion Creangă"
domnului   - prorector al Universităţii de Stat
Mitrofan CIOBAN   din Tiraspol;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Nicolae CHICUŞ - decan la Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
domnului Boris VIZER   - profesor universitar la Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului     - şef de catedră la Universitatea
Gheorghe GONŢA     Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
domnului     - şef de catedră la Universitatea de
Valeriu PLANGĂU    Stat din Tiraspol.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 27 septembrie 2000.
Nr. 1664-II.