DPO1665/2000
ID intern unic:  288860
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1665
din  27.09.2000
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători de creaţie de la Teatrul Republican de Păpuşi "Licurici"
Publicat : 05.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 124
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate creatoare prodigioasă, merite în educaţia estetică a tinerei generaţii şi înaltă măiestrie artistică, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Titus JUCOV     - director artistic
Titlul onorific "Maestru în Artă"
domnului Vasile CLICHICI     - actor
domnului Vasile MOCANU   - actor
doamnei Svetlana RADU     - actriţă
doamnei Irina SAVELIEV     - actriţă.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                Petru LUCINSCHI
Chişinău, 27 septembrie 2000.
Nr. 1665-II.