DPO1665/2004
ID intern unic:  288861
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1665-III
din  05.02.2004
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Victor ODOBESCU
Publicat : 13.02.2004 în Monitorul Oficial Nr. 026     art Nr : 156
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul industriei, contribuţie substanţială la sporirea eficienţei producţiei şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Victor ODOBESCU, director general al Uzinei Mecanice "ArtMet" S.A. din Chişinău, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA            Vladimir VORONIN
Chişinău, 5 februarie 2004.
Nr. 1665-III.