DPO1667/2004
ID intern unic:  288865
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1667-III
din  05.02.2004
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Vasile DOBÎNDĂ
Publicat : 13.02.2004 în Monitorul Oficial Nr. 026     art Nr : 157
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice centrale, contribuţie substanţială la sporirea eficienţei acestora şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Vasile DOBÎNDĂ, şef de secţie la Cancelaria de Stat, i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA            Vladimir VORONIN
Chişinău, 5 februarie 2004.
Nr. 1667-III.