DPO1671/2004
ID intern unic:  288874
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1671-III
din  07.02.2004
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Gheorghe ŢÎBÎRNĂ
Publicat : 13.02.2004 în Monitorul Oficial Nr. 026     art Nr : 161
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, contribuţie substanţială la perfecţionarea procesului curativ-profilactic şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, domnului Gheorghe ŢÎBÎRNĂ, vicedirector al Institutului Oncologic din Moldova, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 7 februarie 2004.
Nr. 1671-III.